top of page

GARANCIJA KVALITETA

Prilikom izbora nameštaja glavni faktori su estetika, fina finalna obrada i kompozicija, ali svakako pored trenutnog sklada, bitna je i dugotrajnost.

sigurna kupovina Užice
10 warranty.png

Za sve elemente izrađene od Univera, medijapana i sličnih pločastih materijala, izdaje se pisana garancija na čak 10 godina.

nameštaj Detlić Užice Zlatibor 18 mm.png

Materijali naših austrijskih partnera EGGER su izuzetno dugotrajni i na osnovu dosadašnjeg iskustva smo potpuno sigurni da svim našim kupcima izdamo garanciju od jedne decenije. I usled stalnog korišćenja materijali će ostati kao netaknuti. 

Za razliku od komercijalnih, najčešće korišćenih na našem tržištu, materijala od 16mm, 18mm pravi značajnu razliku.

 

Veze se učvršćuju tiplovanjem, krila povezuju šarkama i klizačima proizvođača Häfele i FGV, fioke povezuju klasičnim i klizačima sa usporivačima...

Proizvodi koje se mogu napraviti: Kuhinje, ormani, komode, kreveti...

15 warranty.png

Za sve elemente izrađene od punog drveta izdaje se pisana garancija na čak 15godina.

Nameštaj Detlić Drvo Užice Zlatibor

Puno drvo: Čamovina, bukovina, hrastovina, orahovina i mnogi drugi materijali se biraju sa posebnom pažnjom od naših partnera, manjih i većih strugara iz Zlatiborskog okruga.

Uz drvo, garancija se odnosi i na lak, bajc, visoki sjaj i druge vrste farbi...

Proizvodi koji se mogu napraviti: Krila za kuhinje, ormani,kreveti, stepenice, stolovi,šankovi...

sudopera Užice

Za svu dodatnu opremu: Sudoperu, slavinu, belu tehniku, rasvetu... kupac dobija garantne listove od proizvođača istih.

Za sudopere garancije su najčešće 10 godina, za mašine za suđe 5 godina, rasvetu do 2 godine...

Šta ova garancija ne pokriva?

 • Uobičajeno trošenje i habanje

 • namerno oštećenje ili oštećenje iz nemara, oštećenje nastalo nepridržavanjem uputstava, nepravilnom instalacijom ili uključivanjem na pogrešan napon, oštećenje izazvano hemijskom ili elektrohemijskom reakcijom, rđom, korozijom ili vodom, uključujući oštećenje izazvano prekomernim kamencem u vodi, ne ograničavajući se samo na njega, oštećenja izazvana neuobičajenim atmosferskim prilikama

 • potrošne delove uključujući baterije i sijalice

 • nefunkcionalne i ukrasne delove koji ne utiču na uobičajenu upotrebu uređaja, uključujući ogrebotine ili odstupanja u boji

 • nehotimična oštećenja izazvana stranim predmetima ili supstancama i čišćenjem filtera, odvođenja vode ili odeljka za sredstvo za pranje

 • oštećenje sledećih delova: keramičkog stakla, dodataka, korpe za suđe i pribor za jelo, dovodnih i odvodnih cevi, zaptivki, lampi i poklopaca za lampe, pregrada, ručica, kućišta i delova kućišta. Osim ako se može dokazati da su dotična oštećenja nastala u proizvodnji

 • Kada tehničar prilikom posete nije utvrdio kvar

 • Popravke koje nije obavio ovlašćeni serviser i/ili kada nisu upotrebljeni originalni delovi

 • Popravke izazvane neprimerenom instalacijom koja nije u skladu sa specifikacijom

 • Upotreba uređaja izvan domaćinstva, na primer profesionalna upotreba

 • Oštećenja nastala u prevozu. Ako kupac prevozi proizvod do svoje kuće ili na drugu adresu, Detlić ne odgovara za štetu nastalu u prevozu. Ako međutim Detlić isporučuje proizvod na adresu kupca, eventualna oštećenja proizvoda nastala tokom isporuke nadoknadiće Detlić (ali ne ovom garancijom). Za reklamacije pod tim poslednjim uslovom, kupac treba da se obrati Detlić Službi za kupce na namestajdetlic.rs.

Postupak reklamacije

Kupac izjavljuje reklamaciju radi ostvarivanja prava po osnovu saobraznosti, garancije, pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka lično ili pozivom na broj 064 37 14 695 ili mail: zr kuburovic@gmail.com.

Obaveza potrošača jeste da prilikom izjavljivanja reklamacije garantli list ili bilo koji drugi dokaz o kupovini.

U slučaju da se reklamacija prihvata, ista će biti rešena u periodu od 15 dana od dana podnošenja reklamacije, odnosno u periodu od 30 dana od dana podnošenja reklamacije ukoliko je u pitanju tehnička roba u skladu sa vašim zahtevom. Potrošač je dužan da svoj proizvod preuzme ili omogući njegovo dostavljanje najkasnije u roku od 30 dana od trenutka kada je dobio obaveštenje da je roba popravljena i spremna za preuzimanje - isporuku. Nakon isteka tog perioda smatraće se da se potrošač na nesumnjiv način odrekao prava svojine na uređaju, te isti prelaze u svojinu Detlića, u skladu sa Zakonom o osnovama svojinskopravnih odnosa ("Sl. list SFRJ", br. 6/80 i 36/90, "Sl. list SRJ", br. 29/96 i "Sl. glasnik RS", br. 115/2005 - dr. zakon).

Hvala na saradnji :)

bottom of page